terug naar Startpunten

Overzicht arbeid vrij toegestaan

Verblijfstitel Documenten


EER-onderdanen:

EU-landen (België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden)
aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.


Nationaal paspoort;

al dan niet met aantekening van een Vreemdelingendienst

Europese identiteitskaart;

Verblijfsdocument EU/EER of E;
Verblijfsdocument voor vreemdeling met een nationaliteit van een van de lidstaten van de EER die arbeid heeft.

Verblijfsdocument D;
Verblijfsdocument voor vreemdeling met een nationaliteit van één van de lidstaten van de EER die verblijft bij partner/ouder

Verblijfsdocument I ;
verblijfsvergunning bepaalde tijd regulier voor vreemdeling met een nationaliteit van één van de lidstaten van de EER die verblijft bij partner/ouder

Houder van een verblijfsdocument II ;
Verblijfsvergunning onbepaalde tijd regulier

Niet EER-onderdaan die partner is van EER-onderdaan

Nationaal paspoort;
Voorwaarden:
 
 • EER-onderdaan is woonachtig of werkt rechtmatig in Nederland;
 • Vreemdeling moet geldig identiteits-document van hem/haar en van partner tonen;
 • Familiebetrekking aantonen d.m.v. bewijzen bevoegde autoriteit land van herkomst (bijv. Huwelijksakte);
 •  

  Verblijfsdocument D;
  Verblijfsdocument voor vreemdeling die verblijft bij partner of ouder met een nationaliteit van één van de lidstaten van de EER

  Verblijfsdocument I ;
  verblijfsvergunning bepaalde tijd regulier voor vreemdeling die verblijft bij partner of ouder met een nationaliteit van één van de lidstaten van de EER

  Vreemdelingen uit overige landen

  Houder van een verblijfsdocument A;
  Vergunning tot vestiging

  Houder van een verblijfsdocument B;
  Vergunning voor toelating als politiek vluchteling

  Houder van een verblijfsdocument C;
  Vergunning voor met name gezinslid
  (bv. minderjarige kinderen) van houder van verblijfsvergunning A of B

  Houder van een verblijfsdocument D;
  met de opmerking "Arbeid is vrij toegestaan. Een TWV is niet vereist";

  Houder van een verblijfsdocument I
  met de opmerking "Arbeid is vrij toegestaan. Een TWV is niet vereist"

  Houder van een verblijfsdocument II ;
  Verblijfsvergunning onbepaalde tijd regulier

  Houder van een verblijfsdocument IV ;
  Verblijfsvergunning onbepaalde tijd asiel

  Houder van een verblijfsdocument III
  (bepaalde tijd asiel) met de opmerking "Arbeid is vrij toegestaan. Een TWV is niet vereist"

  Nieuwe aanvraag verblijfsvergunning
  (bij wijziging doel van verblijf)

  Houder van een niet EU-paspoort met daarin aantekening voor aanvraag voor verblijf in Nederland en arbeid vrij is toegestaan.
  In genoemd paspoort staat een door een Vreemdelingendienst aangebrachte sticker met de aantekening dat een aanvraag tot verblijf in Nederland is ingediend en dat vreemdeling arbeid mag verrichten. (zie afbeelding IV.01 voor een voorbeeld)

  Belangrijk: Houdt aanvraagprocedure van de vreemdeling in de gaten!

  Gezinsleden personeel van ambassades en consulaten van bepaalde verdrags-landen

  Verdragslanden:
  Verenigde Staten, Canada, Argentinië, Brazilië, Venezuela, Hongarije, Tsjechië, Sri Lanka, Zuid Afrika, Israël, Nieuw Zeeland, Slowakije.

   

  Nationaal paspoort;
  Voorwaarden:

 • Arbeidskracht moet geldig identiteitsdocument van hem/haar en van echtgeno(o)t(e) of partner tonen;
 • Familiebetrekking of partnerschap moet d.m.v. bewijzen bevoegde autoriteit van land van herkomst aangetoond worden
 • Verblijfsdocument D;
  vergunning tot verblijf voor vreemdeling die verblijft bij partner of ouder dat personeel is van ambassade of consulaat van een van de genoemde verdragslanden

  Verblijfsdocument I ;
  Verblijfsvergunning bepaalde tijd regulier voor vreemdeling die verblijft bij partner of ouder dat personeel is van ambassade of consulaat van een van de genoemde verdragslanden

   

  Onderdaan Zwitserland
  Onderdanen van Zwitserland worden op grond van een verdrag tussen de EU en Zwitserland gelijkgesteld met EER-onderdanen (Staatsblad 2001, 432)

   

  Nationaal paspoort;
  al dan niet met aantekening van een Vreemdelingendienst

   

  Verblijfsdocument I ;
  verblijfsvergunning bepaalde tijd regulier voor vreemdeling met een nationaliteit van Zwitserland

  terug naar Startpunten  


  ©2002 Vreemdelingenarbeid.nl
  Terug naar startpunten pagina